Subsidie overheid

Door het stimuleren van hernieuwbare energieopwekking, wordt Nederland minder afhankelijk van fossiele brandstoffen zoals kolen, olie en gas. Met de aanschaf van een warmtepomp draagt u bij aan een gezonder milieu en bespaart u op uw maandelijkse energierekening. Dit wil de overheid graag extra aanmoedigen door een interessante subsidieregeling beschikbaar te stellen. 

Download het overzicht

Warmtepomp subsidieregeling ISDE

De overheid stimuleert duurzame energie-oplossingen bij ondernemers en particulieren met een speciale subsidieregeling: Investeringssubsidie Duurzame Energie (ISDE). De subsidie bestaat uit een financiële tegemoetkoming voor warmtepompen, hybride toepassingen en zonneboilers. Er zijn vele miljoenen beschikbaar per jaar, maar zodra de maximale beschikbare bedrag dat jaar bereikt is wordt er verder geen subsidie meer uitgekeerd. Daarom is het verstandig om na aanschaf van de warmtepomp de subsidievraag zo snel mogelijk in te dienen. Warmtepompen werken op lage temperatuur, daardoor zijn ze ideaal voor vloerverwarmingssystemen. Hiermee dient rekening te worden gehouden tijdens de planningsfase van een nieuw gebouw. 

In aanmerking komen voor de subsidie

Het is belangrijk dat u uw subsidieaanvraag binnen zes maanden na de aanschaf van de warmtepomp indient. Uw warmtepomp moet op het moment van aanvraag zowel betaald als geïnstalleerd zijn. Ook is het belangrijk dat de warmtepomp geïnstalleerd is door een deskundig installateur. Dit bewijs kan bijvoorbeeld een factuur van een installateur zijn en een bewijs van inbedrijfstelling fabrikant. Bekijk het complete overzicht van voorwaarden op de website van het RVO.

Hoogte van het subsidiebedrag

Hoeveel subsidie u krijgt voor de warmtepomp, hangt af van het soort warmtepomp en de energieprestatie. Gemiddeld is dit € 2.550 tot € 3.750, maar het kan bij grondgebonden warmtepompen ook zomaar oplopen tot € 6.750. Op de website van RVO vindt u een apparatenlijst warmtepompen waarin alle actuele subsidies worden vermeld.