Hoe efficiƫnt verwarmen werkt

Een warmtepomp onttrekt warmte uit de buitenlucht, aardwarmte of een waterbron. De temperatuur van die omgevingswarmte is echter te laag om ze voor verwarming te gebruiken. Om de omgevingstemperatuur te verhogen, laat een warmtepomp een koudemiddel met een heel laag kookpunt circuleren. Dat middel doorloopt vier fasen in een gesloten kringloop. 

Drie rijke bronnen

Water

Water-waterwarmtepompen onttrekken via twee boringen/ bronnen thermische energie aan het grondwater. Grondwater biedt de kleinste temperatuurschommelingen en levert een hoge calorische waarde bij een laag stroomverbruik. Vooraf moet wel worden nagegaan of het water van goede kwaliteit en in voldoende grote hoeveelheden beschikbaar is, daarom is een vergunning noodzakelijk. Op de website wkotool.nl van de Rijksoverheid kunt u op voorhand controleren of er op uw adres mogelijkheden zijn voor het slaan van een waterbron. 

Lucht

Lucht-waterwarmtepompen zijn doorgaans voorzien van een buitenunit die warmte uit de omgevingslucht haalt. Omdat lucht overal gratis beschikbaar is, kan deze warmtebron naar verhouding goedkoop worden benut. Lucht-waterwarmpompen vergen niet veel ruimte en er is geen vergunning voor nodig. Door de grotere schommelingen van de buitentemperatuur zijn deze warmtepompen echter minder efficiënt dan water-waterwarmtepompen of bodem-waterwarmtepompen

Bodem

Bodem-waterwarmtepompen onttrekken warmte aan de bodem via ingegraven horizontale of verticale collectoren. Ze leveren sterke prestaties, maar de grond moet wel aan bepaalde voorwaarden voldoen. Horizontale collectoren vergen veel plaats en er moeten grondwerken plaatsvinden om ze in te graven. Voor verticale collectoren zijn dan weer een diepe boorput en een vergunning nodig.